Min sosiologi

Schellings modell av boligsegregering implementert i modelleringsplatformen NetLogo. Foto: skjermdump, Netlogo

Å simulere samfunn – Agentbasert modellering som metode

Hva om sosiologer og andre samfunnsforskere kunne boltre seg i et laboratorium som rommet et helt samfunn, og hvor alle samfunnsforhold kunne varieres og eksperimenteres med?

by × 25. september 2015 ×
Rent grafisk tenker jeg meg stjernefamilien slik: Begrepet stjernefamilie skal ikke forstås utelukkende positivt konnotert, min mening med benevnelsen er heller en deskriptiv og visuell metafor: Hvert enkelt familiemedlem utgjør et unikt og avgrenset hjørne av familien, med en viss form for autonomi og samtidig åpenhet mot andre relasjoner. Samtidig må alle investere noe inn i fellesskapet, som utgjør midten av stjernen.
Illustrasjon: Unn Conradi Andersen

Fra kjernefamilie til stjernefamilie

Mens kjernefamilien med mor og far og barn fortsatt lever videre som et ideal, består en stor andel av den norske befolkningen i dag av stjernefamilier.

by × 27. august 2015 ×
Foto: Mike Nelson/Flickr

Vennskapets toleranse

Mer kontakt mellom majoritet og minoriteter fremholdes ofte som en nøkkelfaktor for økt toleranse i flerkulturelle samfunn. I hvilken grad har vennskap med minoritetspersoner betydning for nordmenns innvandringstoleranse?

by × 4. august 2015 ×
Min masteroppgave: Cowboyer i utelivsjungelen – en sosiologisk studie av bartenderes rolleforståelse i krysningpunktet mellom vertskap og lovforvalter

Min masteroppgave: Cowboyer i utelivsjungelen – en sosiologisk studie av bartenderes rolleforståelse i krysningpunktet mellom vertskap og lovforvalter

Kan du overbevise dørvakta om at du er burde få servert mer alkohol selv om bartenderen har nektet deg servering? Og hvorfor er alle bartenderne enige i at du er for full?

by × 10. juli 2015 ×
Foto: Victoria Dragvold

Fra ungdommen

I denne teksten imøtegår jeg Gunnar C. Aakvaags beskrivelse av dagens ungdomsgenerasjon som ”generasjon lydig”. Jeg viser hvordan innlegget hans delvis stemmer og delvis bygger på noen indre motsetninger, for så å legge frem noen personlige forslag til bedre beskrivelser.

by × 27. mars 2015 ×