Min sosiologi

Illustrasjon: Silje Olsen

Bak diskursen om det sosiale internett

Internett betegnes som sosialt via begreper som «sosiale medier» eller «virtuelle fellesskap». Dagens versjon av internett kalles «det sosiale internett». Tilslører denne sosialorienterte fortolkningsramme internetts økonomiske realiteter?

by × 1. september 2019 ×
Illustrasjon: Hanne Korsnes

With One’s Head in More Than One Country: Migrants in a Transnational Social Field

Migrants’ lives are increasingly transcending national borders. When Kurd youths from Europe return to their parents’ homeland, their identity is challenged; however, they prove their ability to negotiate two cultures. 

by × 1. september 2019 ×
Illustrasjon: Lara Sorgenfrei

Finding belonging, Moving through life

Where are you from? Is it a question marking curiousness, otherness, or comradery? Similarly, is it a simple question? In recent years, I have come to recognize my complicated relationship with this question. I am not alone in seeing how my life between work and school has taken me to […]

by × 20. juni 2019 ×
Illustrasjon: Gislaug Østerås Sandberg

Brasils sorte svane

Hva skjer hvis man gir makt over statsbudsjettet rett i hendene på folket? Mange vil nok si at denne tanken er en ren fantasi, og at en slik type direkte eller deltakende demokrati aldri kan lykkes i store og komplekse samfunn.

by × 5. juni 2019 ×