Makt

Illustrasjon: Simen Østad

Power Play or Power Display

Power has always fascinated people, some would die for it, some die because of it. Why and how is it that power has such an influence in social human life?

by × 31. mai 2016 ×
GRAN VIA: 11. September 2014 demonstrerte rundt to millioner for Catalonias selvstendighet. Foto: Simen Østad

Catalonia 2015

Under slagordet «Spania er ett», forsøkte Francisco Franco å samle landet under en stat, et språk og en kultur. Frasen beskriver en av de viktigste nåværende konfliktene i Europa. 

by × 26. mai 2016 ×
RISIKOFAKTOR ELLER BESKYTTELSESFAKTOR: Venner kan påvirke negativt, eller positivt ved å være en beskyttelsesfaktor der man får støtte og motivasjon. Foto: Jennie-O/ Flickr

Når «boksen går» blir en maktkamp

Venner betraktes som viktige sosiale relasjoner etter familien, men er det slik at vennerelasjonene alltid er harmoniske, forekommer det hierarkisering blant venner? Er det en fri sone, risikofaktor, forekommer det en maktkamp blant venner?

by × 5. mai 2016 ×
LIVSSJANSER: Graffiti som illustrerer hvordan store økonomiske forskjeller fører til dårligere livssjanser for de som ikke har nok ressurser til å realisere drømmene sine. 					                Foto: Chris Devers/ Flickr

Klasse og makt: et marxistisk perspektiv

Makt er et fenomen tett knyttet til ens posisjon i det sosiale klassehierarkiet. Marxistisk teori er et ypperlig intellektuelt verktøy som kan brukes for å analysere dette.

by × 23. april 2016 ×
Mektige mosegrodde mønstre

Mektige mosegrodde mønstre

Det er ingen tvil om at media har mye makt. Den brukes til å forme dem vi ønsker å være. Hvordan har de makt til å skape kjønnsidealer?

by × 13. april 2016 ×
PÅVIRKNING: Vinkling av saker har stor stor betydning for publikums inntrykk av en sak. Foto: Chris Riebschlager/ Flickr

Mediene som virkelighetsskaper

Hvor ofte tenker du på hvilke valg som er gjort når mediene publiserer en sak? Hvordan hadde det vært om ordvalget var litt annerledes? Blir du påvirket av det mediene skriver?

by × 11. april 2016 ×
Professor emeritus Fredrik Engelstad. Foto: Matthis Kleeb Solheim

Makt, kultur, språk

Makt er en åpenbar del av samfunnslivet, til stede mer eller mindre tydelig i nesten alle sosiale relasjoner. Likevel er det ingen tydelig enighet om hva makt egentlig er. 

by × 4. april 2016 ×
Ordenes makt

Ordenes makt

Ords sammensetting og betydning kan være makt, men ligger egentlig makten i ordene, eller er det hos personene som formulerer dem?

by × 25. februar 2016 ×