Makt

DOMINANS: halsbånd, arm- og fodlænker kan bruges på både mænd og kvinder for at dominere. Foto: Zorin Denu/ Flickr

Seksualitetens nuancer af gråt

Præmieren på Fifty Shades of Grey overraskede med en udfordring af de moderne normer for seksualitet i det norske samfund samt en revurdering af Foucaults teori om den «naturlige» seksualitet.

by × 15. februar 2016 ×
DØRÅPNER: Skjønnhet kan åpne mange dører som kanskje ellers ville ha vært lukket. Foto: Freddycat1/ Flickr

De vakrestes rett

Vakre mennesker har det lettere enn andre.  I denne artikkelen vil du se hvorfor det har seg slik.

by × 3. februar 2016 ×
Illustrasjon: Simen Østad

Skolens makt som sosialiseringsagent

Skolen er et samfunn i samfunnet. På mange måter blir skolen stående alene som sosialiseringsagent. Den har makt til å forme den oppvoksende slekt etter eget ønske.

by × 28. januar 2016 ×
ØSTFOLDPARLØR: Turistinformasjonen i Fredrikstad og Hvaler har laga ordbok for sommarturistane. Foto: ©Visit Fredrikstad & Hvaler og ©Griff

Dialekten som ikkje let seg kue

Østfold-dialekten har vore rakka ned på lenge, men blir no hylla og kalla verneverdig. Det viser at slike maktkampar aldri er avgjorde ein gong for alle.

by × 4. desember 2015 ×
KAMPANJEN: #Engangvarjegflyktning startet i Danmark og ble senere tatt opp i Norge. Alle foto: Karoline Marie Aakenes

#Engangvarjegflyktning, nå er jeg som folk flest

Unndras utlendinger muligheten til å virke som ressurs i samfunnet ved at utdanningssystemet ikke belønner dem på bakgrunn av deres prestasjoner – men på bakgrunn av deres bakgrunn?

by × 3. november 2015 ×