Om Socius

Gruppebilde2-min

Socius

Socius er sosiologistudentenes tidsskrift ved Universitetet i Oslo. Formålet er å skape et godt studiemiljø og å bidra til sosiologisk diskusjon både på og utenfor Universitetet. Socius er for alle interesserte, lages av sosiologistudenter på alle nivåer og stiller ikke krav til erfaring. Tidsskriftet kommer ut to ganger i året og publiseres fysisk til sosiologistudenter og andre interesserte ved Universitetet, samt at artiklene publiseres på nett.

Socius utgis med støtte fra Kulturstyret, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og frifondmidler fra Landsforeningen for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Redaksjonen

Simen
Ansvarlig redaktør

Simen Østad

instagram ikoniam.east

 

Julie

Redaksjonssekretær

Julie Hjelde Ellingsen

instagram ikonjulieheeh

 

Oda
Økonomiansvarlig

Oda Moe Bjørkelo

 

Elena
Layoutansvarlig

Elena Gonder

instagram ikonelenagond

 

Marie
Ansvarlig Min sosiologi

Marie Hoelseth

instagram ikonhoelseth

 

SuhadNettansvarlig

Suhad Hadi

instagram ikonsuhadhadi

 

Opponeringsansvarlig: Ledig

Ansvarlig Studieliv: Ledig

 

instagram ikonInstagram

 

Redaksjonen kan kontaktes på kontakt.socius(a)gmail.com