Om Socius

Foto: George A. P. Sekkelsten

Socius

Socius er sosiologistudentenes tidsskrift ved Universitetet i Oslo. Formålet er å skape et godt studiemiljø og å bidra til sosiologisk diskusjon både på og utenfor Universitetet. Socius er for alle interesserte, lages av sosiologistudenter på alle nivåer og stiller ikke krav til erfaring. Tidsskriftet kommer ut to ganger i året og publiseres fysisk til sosiologistudenter og andre interesserte ved Universitetet, samt at artiklene publiseres på nett.

Socius utgis med støtte fra Kulturstyret, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og frifondmidler fra Landsforeningen for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Redaksjonen

Ansvarlig redaktør

Marie Hoelseth

instagram ikonHoelseth

 

 

Redaksjonssekretær

Johanne Rodvang

instagram ikon

rodvang

 

 

Økonomiansvarlig

Linda Ly

 

 

 

Layoutansvarlig

Elena Gonder

instagram ikonelenagond

 

 

Suhad

Nettansvarlig 

Suhad Hadi

instagram ikonsuhadhadi

 

 

Opponeringsansvarlig

Oda Archer

instagram ikonodaarcher

 

 

Ansvarlig Studieliv: Ledig

Ansvarlig Min sosiologi: Ledig

 

instagram ikonInstagram

 

Redaksjonen kan kontaktes på kontakt.socius(a)gmail.com