Om Socius

Socius

Socius er sosiologistudentenes tidsskrift ved Universitetet i Oslo. Formålet er å skape et godt studiemiljø og å bidra til sosiologisk diskusjon både på og utenfor Universitetet. Socius er for alle interesserte, lages av sosiologistudenter på alle nivåer og stiller ikke krav til erfaring. Tidsskriftet kommer ut to ganger i året og publiseres fysisk til sosiologistudenter og andre interesserte ved Universitetet, samt at artiklene publiseres på nett.

Socius utgis med støtte fra Kulturstyret, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og frifondmidler fra Landsforeningen for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Redaksjonen

Ansvarlig redaktør

Hedda Løkken

 

 

 

Redaksjonssekretær

Aisha Iqbal

 

 

 

Økonomiansvarlig

Katrine Rummelhoff

 

 

 

Layoutansvarlig

Hava Dibirova

 

 

 

Nettansvarlig 

Chamanpreet Kaur

 

 

 

Opponeringsansvarlig

Hanna M. Vandeskog

 

 

 

Seksjonsansvarlig Min sosiologi

Gislaug Ø. Sandberg

 

 

 

Ansvarlig Studieliv: Ledig

 

instagram ikonInstagram

 

Redaksjonen kan kontaktes på kontakt.socius@gmail.com