Tidligere publisert

Min BA-oppgave: Eliter og normativ begrepsfesting

Min BA-oppgave: Eliter og normativ begrepsfesting

  I dagligtalen balanserer begrepet «elite» et sted mellom sexy og fremmedgjørende. Vitenskapelig blir det verre: hvis vi skal få rede på hvem eliten er, hva de gjør og hvordan de gjør det – hvordan skal vi gå fram? Bacheloroppgaven min tar for seg én metode anvendt på to forskjellige […]

by × 21. november 2013 ×
Den delte byen

Den delte byen

Byer har alltid vært preget av sosiale skiller. Folk har hatt ‘sin plass’ både geografisk og sosialt. Også i Oslo.

by × 19. november 2013 ×
Løft Tøyen?

Løft Tøyen?

Lokaliseringsdebatten rundt Munch-museet medførte diskusjon om Tøyens nåværende tilstand og behov. Lenge sto det «Løft Tøyen» på et stort banner som var hengt opp på et bygg på Tøyen-senteret. Skal Tøyen løftes opp? Men fra hva?

by × 14. november 2013 ×
ILLUSTRASJON: Hedda Haakestad

Integrasjon vs. distinksjon – Hva skal sosiologien gjøre med Darwin?

«If sociologist ignore genes – will the world ignore sociology?» [1] The Chronicle of Higher Education stilte nylig dette spørsmålet og kom fram til et klart svar: Ja, for selv om Hjernevask er over finnes adferdsgenetikerne og evolusjonspsykologene fortsatt. Sosiologien risikerer å bli betraktet som irrelevant, til og med useriøs, […]

by × 11. november 2013 ×
Portrettet: Aksel Tjora

Portrettet: Aksel Tjora

Aksel Tjora er blant annet utdannet sivilingeniør fra NTH og har jobbet som systemutvikler i Teledirektoratet. Fra april har han vært professor II i sosiologi ved ISS.

by × 7. november 2013 ×
Fremtidens Oslo

Fremtidens Oslo

Som student i hovedstaden kan jeg leve det urbane livet, men jeg kan også enkelt komme meg ut til fuglekvitter og skog så langt øyet kan se. Kan studenter i Oslo si det samme om 50 år?

by × 4. november 2013 ×
Gjeldsbyen

Gjeldsbyen

  Antall åpnede gjeldsordningssaker blant norske byer er soleklart størst i Oslo og har mer enn fordoblet seg fra 2004 til 2011.

by × 1. november 2013 ×
Hva er intelligens?

Hva er intelligens?

Intelligens er et begrep det kan være verdt å reflektere over. I denne teksten vil jeg ta for meg noen ulike perspektiver på intelligensbegrepet. Jeg vil starte med en kritikk av målingen av intelligens og begrepet i seg selv. Deretter vil jeg, ved hjelp av Joseph Henrich’ (2004) analyse av […]

by × 28. oktober 2013 ×