Tidligere publisert

100 år med stemmerett for kvinner: HYSJ, HUN PRATER!

100 år med stemmerett for kvinner: HYSJ, HUN PRATER!

Det er 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett, likevel glorifiseres den tradisjonelle kvinnen hos flere av Norges toppbloggere. Ønsker de seg tilbake eller trues de til taushet?

by × 3. juni 2013 ×
Tverrfaglige utfordringer og akademisk dannelse

Tverrfaglige utfordringer og akademisk dannelse

Et overordnet mål med universitetsutdanningen er at den skal fremme akademisk dannelse og god vitenskapsforståelse. Breddeuniversiteter har et spesielt ansvar for å tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid. Evnen til tverrfaglig samarbeid utgjør en nyttig kompetanse både innenfor forskning og i arbeidslivet, samt bidrar til å sikre demokratisk kontroll på den vitenskapsdrevne […]

by × 30. mai 2013 ×
Treningens symbolske kapital – Trening som vellykkethet, latskap som stigma?

Treningens symbolske kapital – Trening som vellykkethet, latskap som stigma?

I et samfunn hvor man ikke lengre er bundet av sin bakgrunn står alle fritt til å skape sin egen identitet sies det. Hva sier kroppen om hvem man er? ”Hvem man er” kan uttrykkes gjennom valgmuligheter i et stort shoppingsenter av strategier, klesvalg og andre synlige uttrykksformer.  Denne artikkel […]

by × 28. mai 2013 ×
Intervju med Ragnvald Kalleberg

Intervju med Ragnvald Kalleberg

Professor Ragnvald Kalleberg fyller 70 år i år. Men det ser du neimen ikke på ham.

by × 27. mai 2013 ×
Jordbær i krem, tennis og den konkurrerende middelklassen

Jordbær i krem, tennis og den konkurrerende middelklassen

Middelklassen har overtatt og dominerer tennismiljøene. Betyr det at den komprimerte overklassepraksisen ikke lenger har noe å si for tenniskulturen?

by × 24. mai 2013 ×
Kjærligheten til konge og fedreland var en av tingene som bandt sammen før i tiden

Medborgerskap i fortid, nåtid og framtid

  I gamle dager – det vil si før 1960 – var ikke dette med medborgerskap noe problem, i alle fall ikke for oss som var oppvokst i kongeriket. Vi fikk sertifikat da vi var 18 og stemmerett da vi var 21. Skolegangen besto dessuten av å lese norsk litteratur […]

by × 23. mai 2013 ×
Subjektivitet. Vitenskapens akilleshæl eller grunnstein?

Subjektivitet. Vitenskapens akilleshæl eller grunnstein?

Er det rom for det subjektive innen vitenskap?

by × 21. mai 2013 ×
Skjebnetime for samfunnslimet – om grunnlaget for kvinners medborgerskap

Skjebnetime for samfunnslimet – om grunnlaget for kvinners medborgerskap

Kvinner og menn er medborgere, men med ulike forventninger og plikter. De ulike forventningene har historiske røtter, men skaper dagsaktuelle forskjeller.

by × 20. mai 2013 ×