Tidligere publisert

Treningens symbolske kapital – Trening som vellykkethet, latskap som stigma?

Treningens symbolske kapital – Trening som vellykkethet, latskap som stigma?

I et samfunn hvor man ikke lengre er bundet av sin bakgrunn står alle fritt til å skape sin egen identitet sies det. Hva sier kroppen om hvem man er? ”Hvem man er” kan uttrykkes gjennom valgmuligheter i et stort shoppingsenter av strategier, klesvalg og andre synlige uttrykksformer.  Denne artikkel […]

by × 28. mai 2013 ×
Intervju med Ragnvald Kalleberg

Intervju med Ragnvald Kalleberg

Professor Ragnvald Kalleberg fyller 70 år i år. Men det ser du neimen ikke på ham.

by × 27. mai 2013 ×
Jordbær i krem, tennis og den konkurrerende middelklassen

Jordbær i krem, tennis og den konkurrerende middelklassen

Middelklassen har overtatt og dominerer tennismiljøene. Betyr det at den komprimerte overklassepraksisen ikke lenger har noe å si for tenniskulturen?

by × 24. mai 2013 ×
Kjærligheten til konge og fedreland var en av tingene som bandt sammen før i tiden

Medborgerskap i fortid, nåtid og framtid

  I gamle dager – det vil si før 1960 – var ikke dette med medborgerskap noe problem, i alle fall ikke for oss som var oppvokst i kongeriket. Vi fikk sertifikat da vi var 18 og stemmerett da vi var 21. Skolegangen besto dessuten av å lese norsk litteratur […]

by × 23. mai 2013 ×
Subjektivitet. Vitenskapens akilleshæl eller grunnstein?

Subjektivitet. Vitenskapens akilleshæl eller grunnstein?

Er det rom for det subjektive innen vitenskap?

by × 21. mai 2013 ×
Skjebnetime for samfunnslimet – om grunnlaget for kvinners medborgerskap

Skjebnetime for samfunnslimet – om grunnlaget for kvinners medborgerskap

Kvinner og menn er medborgere, men med ulike forventninger og plikter. De ulike forventningene har historiske røtter, men skaper dagsaktuelle forskjeller.

by × 20. mai 2013 ×
Mellom børs, katedral og karneval – Intervju med Arve Hjelseth

Mellom børs, katedral og karneval – Intervju med Arve Hjelseth

Fotballen befinner seg mellom det tradisjonelle og det moderne. Den er en avansert kommersiell medieindustri, samtidig som at tribunepraksisene er forankret i forestillinger om hvordan fotballen en gang var. Fotballsosiologen Arve Hjelseth har forsket på begge fenomenene. Arve Hjelseth er kanskje Norges eneste sosiolog som eksplisitt kaller seg fotballsosiolog i […]

by × 16. mai 2013 ×
Medborgerlig frivillighet

Medborgerlig frivillighet

I 2010 passerte frivillige organisasjoner i Norge 100 milliarder i verdiskapning, noe som tilsvarer 20 000 per innbygger. Hvorfor investerer vi tid i noe vi ikke får økonomisk utbytte av? I frivillige organisasjoner blir ikke medlemmene kompensert økonomisk for deltagelse og eventuelle overskudd blir puttet inn i videre drift av organisasjonen. […]

by × 14. mai 2013 ×