Socius #1 2018

 

Forside: Herman Breda Enkerud

TEMA: PÅVIRKNING

Postmodernistisk indoktrinering
Mikkel Ihle Tande

Gledesspredere
Gledesspredere

Karpe Diem som samfunnskritikere
Suhad Hadi

Content has never been less important
Nathan Rowland

På hjemveien
Rune Sæther Elven

Med dette enkle trikset kan du også bli lykkelig
Karoline Marie Aakenes

Falske nyheter – gjør det noe?
Cecilie Ailin Wiig

Når solen forsvinner
Julie Hjelde Ellingsen

Skammens land
Renate Leth-Olsen, Ingeborg Sleipnes Sivertsen og Ada Sundby

Changing the script
Emma Olsson

Nære venners påvirkning
Signe Dale Knudsen

Søkeåret 2017

 

STUDIELIV

Instituttet svarer
Anniken Hagelund

Hva ville Eilert Sundt gjort?
Mikkel Ihle Tande

Ti kjappe: Magne Flemmen

Studentpåvirkning
Sigurd Eid Jacobsen

 

MIN SOSIOLOGI

Våg å vite-prisen

Min bachelor: Tilbake til samfunnet
Silje Andrea Lauten

Benker, makt og muligheter
Joakim S. Lange

Min masteroppgave: Uenighet og kjærlighet
Anniken Soland

Min PHD: Tilbakefall til kriminalitet
Synnøve Andersen

 


 

 

 

 

 

 

Tror du at du greier å stå imot? Ikke undervurder kraften av påvirkning. Som sosiologer er vi fullt klar over at vi kontinuerlig påvirkes av våre omgivelser. Hva som påvirker oss kan være både individuelt og universelt, og dette kommer til syne i denne utgavens tolkninger av temaet: Påvirkning

I denne utgaven er vi så heldig at vi har med oss både gamle og nye skribenter og illustratører. Tekstene representerer påvirkning på ulike nivåer, sett fra både individets oppfatninger og samfunnstendenser. Blant annet har våre skribenter skrevet om hvordan omgivelsene dine påvirker deg, om det er venner eller byen du bor i. Samtidig blir det diskutert større hendelser, som ikke bare påvirker oss som enkeltmennesker, men også samfunnsendringer. Her handler det i all hovedsak om hvordan informasjon synliggjøres i form av kampanjen #metoo og fake news. Problemstillinger rundt populærkulturens makt blir også diskutert, og dette belyses gjennom fenomenene Karpe Diem og Skam.

Bredden av temaer i denne utgaven viser hvordan påvirkning manifesterer seg på flere områder. Den røde tråden avslører at kraften av påvirkning ikke er noe vi kan flykte fra. De fleste av oss har vært innom tanken på å slette seg fra sosiale medier, og noen har faktisk gjort det, som et forsøk på å kontrollere innflytelsen det har på vår hverdag. Vi vil alltid forsøke å ta grep om våre egne handlinger, men makten til påvirkning har kommet for å bli.

God lesning!

 

 

 

 


 

FOTO OG ILLUSTRASJON
Eivind Mo Andreassen
George A. P. Sekkelsten
Hanne Korsnes
Katja Henriksen Schia
Kia  Linnéa H. Engan
Silje Olsen
Simen Østad

FORSIDE OG INFOGRAMMER
Herman Breda Enkerud

BEARBEIDET LOGO
Laila Myrseth Tryggeset

ANNONSE FOR SOCIUS
Anniken Soland

LAYOUT
Redaksjonen

KORREKTUR
Kaija Risbakken
Judee Isabel Ihasee Bjørgan

TAKK TIL
Anniken Hagelund
Magne Flemmen