Socius #2 2017

TEMA: FRAMTIDEN

Dystopia’s calling
Nathan Rowland

Sci-Fi: en sosiologisk gullgruve
Kristian Hjelde

Jakten på evig liv
Johanne Rodvang

Fra Max-burger til coq au vin
Ingalill Herstad

Å bo og leve for en økolandsby
Marie Sannæss Hoelseth

En fremtid med kunstig intelligens
Kristin Jensen

The Handmaid’s Tale
Cecilie Wiig

Robotane kjem
Kjersti Almenningen

Overflater
Karoline Marie Aakenes

Kampen mot klimaendringer er den «nye arbeiderbevegelsen»
Guri Barka Martin

 

STUDIELIV

10 kjappe: Grete Brochmann

Fire dager i Amsterdam
Elin Moen Dahl

Til jobbsøkeren
Oda Archer

Noe for enhver smak
Maren Fuglesang

Villedere
Simen Østad

Et møte med verden i Oslo
Live Kjos Fjell

Konferanse for dummies
Mari Tollåli

Framtidas seminarer
Sigurd Eid Jacobsen

 

MIN SOSIOLOGI

«I feel honored, I feel part of the elite»
Julie Hjelde Ellingsen og Marie Sannæss Hoelseth

Min bacherloroppgave
Ulrik Finstad

Min masteroppgave
Solveig Wiland Gruenke


 

 

 

 

 

Hvis det er noe som angår oss alle, så er det framtiden. Spør du bestemoren din kan det hende at hun føler at framtiden er nå, når selvkjørende biler inntar motorveien og hjemmet ditt kan stemmestyres via programvare og kunstig intelligens. Griper vi etter dystopien som sjanger for å fortelle oss om det som kommer, kan det hende vi sier oss enig. Den framtiden Atwood og Huxley beskrev som en skremmende advarsel har mange likhetstrekk med den framtiden som har blitt nåtid.

Denne utgaven av Socius setter framtiden under et sosiologisk søkelys. Det går ikke an å snakke om britisk overvåkningssamfunn uten en referanse til panoptikon. Vi kan heller ikke snakke om roboter som arbeidskraft uten å snakke om menneskelig arbeid. Selv utvikling som anses som positiv, som tanken om evig liv, bringer med seg utallige utfordringer. Det er med andre ord lett å se utfordringene enten det er snakk om et framtidig tenkt samfunn hvor mennesker slåss mot androider eller den umiddelbare framtiden som ligger foran føttene dine når du er ferdig student og skal ut i arbeid.

Innholdet i denne utgaven avslører at sosiologistudenter er opptatt av utfordringer, men mange er også teknologioptimister. Andre mener at vi må se tilbake for å finne løsningene for framtiden, for eksempel til Framtidslandsbyen. Til syvende og sist kommer vi likevel aldri utenom miljødebatten, som trenger løsninger nå for å verne om framtiden. Med mindre vi skal låne et sjangergrep og anta at den framtiden som venter oss ikke lar seg kjenne igjen i våre villeste drømmer.

Underskrift Simen

 

 

 

 

 


BIDRAGSYTERE

LAYOUT
Elena Gonder

Kristin Jensen

Simen Østad

FOTO OG ILLUSTRASJON
Eivind Mo Andreassen

George A. P. Sekkelsten

Karoline Marie Aakenes

Katja Henriksen Schia

Katrine Dåstøl

FORSIDEILLUSTRASJON
Cathrine Johannesen

INFOGRAMMER
Simen Østad

KORREKTUR
Anna Ødegården

Kaija Risbakken

Judee Isabel Ihasee Bjørgan

TAKK TIL
Grete Brochmann

Anniken Soland