Post Tagged with: "bacheloroppgave"

Illustrasjon: Katja Henriksen Schia

Tilbake til samfunnet

Hva er viktig for å klare overgangen fra fengsel til frihet? I min bacheloroppgave har jeg sett på hvilke utfordringer fire tidligere kriminelle opplevde i overgangen fra fengsel tilbake til samfunnet og hvilken rolle Røde Kors – Nettverk etter soning spilte i dette.

by × 24. juni 2018 ×
Let´s talk about sex, baby

Let´s talk about sex, baby

Lad os tale om unge kvinders seksualitet. Lad os tale om kvinder, hook ups og one night stands. Og lad os tale om det med udgangspunkt i kvinderne selv.

by × 22. februar 2017 ×
Min BA-oppgave: Angola, Statoils legitime oljeeventyr?

Min BA-oppgave: Angola, Statoils legitime oljeeventyr?

Statoil har vært i Angola i over ti år. Dette forholdet kan problematiseres på mange måter. Blant annet fordi det kan sees som uetisk for Norge som nasjon at et statseid selskap har sin viktigste utenlandske handelspartner i et av verdens mest korrupte land. Det kan dermed stilles spørsmål ved […]

by × 16. februar 2014 ×
Min BA-oppgave: Eliter og normativ begrepsfesting

Min BA-oppgave: Eliter og normativ begrepsfesting

  I dagligtalen balanserer begrepet «elite» et sted mellom sexy og fremmedgjørende. Vitenskapelig blir det verre: hvis vi skal få rede på hvem eliten er, hva de gjør og hvordan de gjør det – hvordan skal vi gå fram? Bacheloroppgaven min tar for seg én metode anvendt på to forskjellige […]

by × 21. november 2013 ×