Post Tagged with: "den naturalistiske vendingen"

I Haikerens Guide Til Galaxen finner de ut at svaret på livet, universet og alt mulig er 42. Denne ideen danner grunnlaget for denne teksten. Foto: walls4joy.com

Hjernevask til tørk og tallet 42

Den ørtende runde «hjernevaskdebatt» ulmer på Harriet Holters hus. Vordende og værende sosiologer vurderer igjen de evig tilbakevennende grunnlagsspørsmål. Det går mot jul og storrengjøring. Natur, kultur eller begge deler?

by × 27. mars 2014 ×
Foto: drburtoni

Relasjoner, laks og menneskelig evolusjon

Denne teksten tar for seg det som har blitt kalt for den naturalistiske vendingen i samfunnsfagene. Det siste tiårets mediedebatter har vært preget av en overdrevent polarisert debatt, ledet an av folk som Steven Pinker. Her hjemme fungerer Harald Eia som en slags nyfrelst disippel i sin forkynnelse av Pinkers […]

by × 14. mars 2014 ×
Darwin som brobygger mellom C.P. Snows to kulturer

Darwin som brobygger mellom C.P. Snows to kulturer

Kan Charles R. Darwins teori om naturlig evolusjon bidra til å bygge ned barrierene mellom natur- og samfunnsvitenskapene?

by × 13. mars 2014 ×
Foto: Numista

Det svake genet

Har gener noen betydning for hvorvidt barn havner i samme sosioøkonomiske posisjon som sine foreldre når de vokser opp? Det var temaet da Dalton Conley, professor ved New York University, gjestet seminaret i Analytisk kvantitativ sosiologi i oktober.

by × 6. februar 2014 ×
Intervju med Gunnar C. Aakvaag: Å våge det første steget

Intervju med Gunnar C. Aakvaag: Å våge det første steget

Gunnar C. Aakvaag har stått i front for en naturalistisk vending. Han mener det er dagens studenter som må ta det første skrittet i retning av en naturalistisk vending.

by × 6. januar 2014 ×