Post Tagged with: "Elvebakken VGS"

Mot en ny norsk middelklasse?

Mot en ny norsk middelklasse?

Hvordan barn av innvandrere klarer seg som voksne er sentralt for den langsiktige integreringen av nye etniske minoriteter. Hvordan er situasjonen i Norge i dag og hvordan kan denne forstås?

by × 1. desember 2016 ×