Post Tagged with: "familie"

Illustrasjon: Anniken Soland

Uenighet og kjærlighet: konfliktens betydning på valg i samlivet

Kjærlighet er ikke lett, og samlivet er ingen lek. Selv om de fleste krangler i noen grad viser det seg å være viktigere med et godt forhold for den videre utviklingen av samlivet.

by × 29. august 2018 ×
Å FÅ BARN: Individets forestilling om livsløp må forstås opp imot en felles forestilling om livsløpet. Foto: Bill Selak/ Flickr

Med staten i ryggen: institusjonelle rammebetingelser og unge voksnes overveielser om å få barn

Når passer det å få barn? Varierer det med klasse? Med kjønn? Og er livsløpet ditt så individuelt som du tror? 

by × 18. april 2016 ×
På 1990-tallet ble studier av familien overtatt av den langt mer populære kvinne- og kjønnsforskningen. Plakat: J. Howard Miller

Familie(r): En introduksjon

Familiebegrepet kan tolkes og forstås på mange måter. Hvordan gjøres det i sosiologien?

by × 23. mars 2015 ×
MIN MASTEROPPGAVE: Arbeid/familie-tilpasninger i småbarnsfamilien

MIN MASTEROPPGAVE: Arbeid/familie-tilpasninger i småbarnsfamilien

En kvalitativ undersøkelse av småbarnsforeldres omsorgs- og hverdagsorganisering i møte med arbeidsliv og foreldreskap. I min masteroppgave tar jeg for meg småbarnsforeldres organisering av hverdagsliv og omsorgsarbeid. Gjennom gruppeintervjuer med 18 småbarnsforeldre i to ulike deler av arbeidslivet studerer jeg hvordan arbeidsfleksibilitet, velferdsstatens tilbud, kjønn og normer for foreldreskap spiller […]

by × 8. januar 2015 ×
Foto: Adwriter/Flickr

Førstefødte kløppere

Det er en kjent sak at din familiebakgrunn påvirker hvem du blir her i livet. Mindre kjent er det at din posisjon innad i familien også har noe å si.

by × 15. desember 2014 ×