Post Tagged with: "gener"

Foto: Adwriter/Flickr

Førstefødte kløppere

Det er en kjent sak at din familiebakgrunn påvirker hvem du blir her i livet. Mindre kjent er det at din posisjon innad i familien også har noe å si.

by × 15. desember 2014 ×
Veien mot et rasehierarki

Veien mot et rasehierarki

Genetikken har meldt sitt inntog i flere fagdisipliner, også i sosiologien. Å søke biologiske forklaringer kan få store konsekvenser for oppfattelsen av forskjeller mellom folkeslag.

by × 19. mars 2014 ×
Gener og Idrett

Gener og Idrett

Enkelte idretter domineres av bestemte grupper mennesker, ofte referert til som raser. Dette er ingen ny observasjon. Spesielt har idretter som domineres av svarte utøvere vist seg å være utgangspunkt for flere debatter om rasers betydning innen idrett. Denne debatten holdes i live og drives fremover av nye observasjoner og […]

by × 21. februar 2014 ×
Foto: Numista

Det svake genet

Har gener noen betydning for hvorvidt barn havner i samme sosioøkonomiske posisjon som sine foreldre når de vokser opp? Det var temaet da Dalton Conley, professor ved New York University, gjestet seminaret i Analytisk kvantitativ sosiologi i oktober.

by × 6. februar 2014 ×