Post Tagged with: "innvandrerdrivet"

KAMPANJEN: #Engangvarjegflyktning startet i Danmark og ble senere tatt opp i Norge. Alle foto: Karoline Marie Aakenes

#Engangvarjegflyktning, nå er jeg som folk flest

Unndras utlendinger muligheten til å virke som ressurs i samfunnet ved at utdanningssystemet ikke belønner dem på bakgrunn av deres prestasjoner – men på bakgrunn av deres bakgrunn?

by × 3. november 2015 ×