Post Tagged with: "intelligens"

Opium for folket?

Opium for folket?

Hva skyldes den negative korrelasjonen mellom IQ og religion?

by × 2. desember 2014 ×
Hva er intelligens?

Hva er intelligens?

Intelligens er et begrep det kan være verdt å reflektere over. I denne teksten vil jeg ta for meg noen ulike perspektiver på intelligensbegrepet. Jeg vil starte med en kritikk av målingen av intelligens og begrepet i seg selv. Deretter vil jeg, ved hjelp av Joseph Henrich’ (2004) analyse av […]

by × 28. oktober 2013 ×