Post Tagged with: "likestilling"

Kvinnekjønnet. Det å stadig konfronteres med kvinnekjønnet driver fokus vekk fra individet. Som Sunnfør ordla seg «Jeg er først og fremst artist- og ikke først og fremst kvinne». Illustrasjon: Irmelin Sande.

Musikalsk ubalanse – om kjønn og musikkbransjen

Norsk musikkbransje har en ujevn kjønnsfordeling. Velger kvinner andre veier enn menn, eller er det slik at kvinner må over flere hindre på sin vei i musikkbransjen?

by × 16. februar 2015 ×
Hvorfor er kvinner underrepresentert i toppjobbene? Foto Roy Niswanger/Flickr

Vil ikke kvinner konkurrere om toppjobbene i samfunnet?

Hvorfor er det relativt få kvinner å finne i høytlønte toppjobber? Er det rett og slett så enkelt at kvinner ikke er så konkurranseorienterte som menn, eller er det heller slik at kvinner støter på ulike former for diskriminering?

by × 15. februar 2015 ×
Hvilke menn er det som tar ut pappaperm og triller barnevogna? Illustrasjon: Ida Berg

Hvem tar pappaperm?

I takt med at fedrekvoten har blitt stadig utvidet, har også menn tatt ut mer permisjon. Men fedrene vi ser på trilletur er ikke hvilke som helst menn. I dag tar 85 % av fedre med rett på fedrekvote ut hele eller deler av tiden. Selv om menn flest velger […]

by × 13. februar 2015 ×
Å sammenligne kvinner i Norge og Nicaragua

Å sammenligne kvinner i Norge og Nicaragua

Mange innen samfunnsfagene liker tall. Ikke uten grunn, det er noe overbevisende med tallenes tale. Statistisk signifikans kan ikke avfeies så lett. Dette er et varsku til tallelskere om ikke å stå så langt unna studieobjektet at du taper det av syne, i hovedsak et varsel om å ikke sette […]

by × 27. januar 2014 ×