Post Tagged with: "Marx"

Bilde: Warner Bros. Pictures

Klasse og ulikhet: En introduksjon

Sosial ulikhet har lenge vært et av de mest sentrale spørsmålene i sosiologien. Spesielt sentralt har klassebegrepet stått, ikke minst siden Karl Marx. Noe av grunnen til det kan være at klassebegrepet knytter an til moderniteten – nærmere bestemt kapitalismen som samfunnsform. Det er med andre ord en utpreget moderne […]

Opium for folket?

Opium for folket?

Hva skyldes den negative korrelasjonen mellom IQ og religion?

by × 2. desember 2014 ×
Er «jeg’et» den nye Gud?

Er «jeg’et» den nye Gud?

Gjennom tidene har religionen vært en sentral del av menneskers liv. Folk har samlet seg i templer, moskeer og kirker for å få trøst, samhold, ro og svar på essensielle spørsmål om livet. Og ikke minst for å føle seg nær Gud. I vårt sekulære samfunn har kirken mistet mer […]

by × 17. oktober 2014 ×
Foto: Lars Hammar

Religiøs og lykkelig?

  Når døden er meningsløs, blir også livet meningsløst. Dette er Max Webers pessimistiske beskrivelse av det moderne mennesket i essayet Vitenskap som yrke.

by × 1. oktober 2014 ×