Post Tagged with: "medborgerskap"

Kjærligheten til konge og fedreland var en av tingene som bandt sammen før i tiden

Medborgerskap i fortid, nåtid og framtid

  I gamle dager – det vil si før 1960 – var ikke dette med medborgerskap noe problem, i alle fall ikke for oss som var oppvokst i kongeriket. Vi fikk sertifikat da vi var 18 og stemmerett da vi var 21. Skolegangen besto dessuten av å lese norsk litteratur […]

by × 23. mai 2013 ×
Skjebnetime for samfunnslimet – om grunnlaget for kvinners medborgerskap

Skjebnetime for samfunnslimet – om grunnlaget for kvinners medborgerskap

Kvinner og menn er medborgere, men med ulike forventninger og plikter. De ulike forventningene har historiske røtter, men skaper dagsaktuelle forskjeller.

by × 20. mai 2013 ×
Medborgerlig frivillighet

Medborgerlig frivillighet

I 2010 passerte frivillige organisasjoner i Norge 100 milliarder i verdiskapning, noe som tilsvarer 20 000 per innbygger. Hvorfor investerer vi tid i noe vi ikke får økonomisk utbytte av? I frivillige organisasjoner blir ikke medlemmene kompensert økonomisk for deltagelse og eventuelle overskudd blir puttet inn i videre drift av organisasjonen. […]

by × 14. mai 2013 ×
Om sauer og ulver. Hva utdannes vi til?

Om sauer og ulver. Hva utdannes vi til?

Dannelsen av medborgere skjer i hovedsak gjennom utdanningssystemet, men hva er det som kommer ut «på den andre siden»: kollektivt bevisste medborgere eller individualistiske enkeltindivider?

by × 10. mai 2013 ×
Hva er medborgerskap?

Hva er medborgerskap?

Kan vi ha en seksjon som heter «medborgerskap» uten å være sikre på hva begrepet innebærer? Det er spørsmålet jeg spurte meg selv etter å ha lett etter en formell norsk definisjon uten hell. Jeg kjenner mentalt på hva det betyr for meg:  kontakt mellom mennesker og hva man i […]

by × 9. mai 2013 ×