Post Tagged with: "oslo"

Min utveksling til Universitetet i Oslo

Min utveksling til Universitetet i Oslo

Utveksling til Oslo kan vise seg å være lettere å komme inn på enn å gjennomføre, likevel er de fleste utfordringene positive.

by × 30. juli 2016 ×
Foto:  Yngvar Johnsen / Wikimedia Commons

Oslo – Segregering i øst og i vest

«Oslo er segregert» hører vi ofte, men vet vi egentlig hva det vil si? Hvilke konsekvenser kan etnisk sammensetning i Oslos bydeler ha for utdanning – en av de viktigste integreringsmekanismene?

by × 19. desember 2013 ×
På hytta sier byfolket at de "får tilbake hvilepulsen". Foto: Perspektivet Museum

Oslofolk på bygda

Bønder i byen er et velkjent fenomen. Fenomenets rake motsetning er mulig å oppdage i en viss avstand fra tettbebygde områder. Byfolk på bygda blir også latterliggjort – av bygdefolket.

by × 12. desember 2013 ×
Den delte byen

Den delte byen

Byer har alltid vært preget av sosiale skiller. Folk har hatt ‘sin plass’ både geografisk og sosialt. Også i Oslo.

by × 19. november 2013 ×
Løft Tøyen?

Løft Tøyen?

Lokaliseringsdebatten rundt Munch-museet medførte diskusjon om Tøyens nåværende tilstand og behov. Lenge sto det «Løft Tøyen» på et stort banner som var hengt opp på et bygg på Tøyen-senteret. Skal Tøyen løftes opp? Men fra hva?

by × 14. november 2013 ×
Fremtidens Oslo

Fremtidens Oslo

Som student i hovedstaden kan jeg leve det urbane livet, men jeg kan også enkelt komme meg ut til fuglekvitter og skog så langt øyet kan se. Kan studenter i Oslo si det samme om 50 år?

by × 4. november 2013 ×
Gjeldsbyen

Gjeldsbyen

  Antall åpnede gjeldsordningssaker blant norske byer er soleklart størst i Oslo og har mer enn fordoblet seg fra 2004 til 2011.

by × 1. november 2013 ×
Oslo i litteratur og film

Oslo i litteratur og film

Knut Hamsuns Sult og Joachim Triers Oslo 31. august skiller seg fra andre romaner og filmer om Oslo. Begge forteller om opplevelsene av byen, men er disse spesielle for Oslo?

by × 23. oktober 2013 ×