Post Tagged with: "østfold"

ØSTFOLDPARLØR: Turistinformasjonen i Fredrikstad og Hvaler har laga ordbok for sommarturistane. Foto: ©Visit Fredrikstad & Hvaler og ©Griff

Dialekten som ikkje let seg kue

Østfold-dialekten har vore rakka ned på lenge, men blir no hylla og kalla verneverdig. Det viser at slike maktkampar aldri er avgjorde ein gong for alle.

by × 4. desember 2015 ×