Post Tagged with: "påvirkning"

Sci-fi: en sosiologisk gullgruve

Sci-fi: en sosiologisk gullgruve

Kan sosiologi ha nytte av en sjanger som forsøker å forstå verden ved å se hvor den er på vei?

by × 3. januar 2018 ×
PÅVIRKNING: Vinkling av saker har stor stor betydning for publikums inntrykk av en sak. Foto: Chris Riebschlager/ Flickr

Mediene som virkelighetsskaper

Hvor ofte tenker du på hvilke valg som er gjort når mediene publiserer en sak? Hvordan hadde det vært om ordvalget var litt annerledes? Blir du påvirket av det mediene skriver?

by × 11. april 2016 ×