Post Tagged with: "religion"

Illustrasjon: Anniken Soland

Min bacheloroppgave: Konversjonsfortellingen – fortellingene til fire etnisk norske konvertitter til islam

Å fortelle om sin konversjon kan være en måte å skape mening på, fordi fortellerne må forholde seg til og bli bevisst sine liv. Dette danner grunnlag for å forstå selve konversjonsfortellingen som studieobjekt og egen sjanger.

by × 9. oktober 2017 ×
Opium for folket?

Opium for folket?

Hva skyldes den negative korrelasjonen mellom IQ og religion?

by × 2. desember 2014 ×
Bilde: Warner Bros. Pictures

«Det magiske øyeblikket»

by × 24. oktober 2014 ×
Foto: Chris Thile, VaMedia

Just a little talk with Jesus – Historien om religion og bluegrass musikk.

Med band som Avett Brothers og Mumford and Sons er bluegrassmusikk på fremgang. Musikkforretninger i  Oslo melder at de er utsolgte for banjoer og mandoliner. Hva har dette med en baptistmenighet i USA på 1930-tallet?

by × 21. oktober 2014 ×
Bilde: Daniel Arnesen

Religionen vender tilbake?

Lenge har religion vært lite aktualisert i sosiologien. Dette kan nå se ut til være i endring. Vi snakket med en religionssosiolog om hvordan sosiologer kan studere det religiøse.

by × 21. oktober 2014 ×
Er «jeg’et» den nye Gud?

Er «jeg’et» den nye Gud?

Gjennom tidene har religionen vært en sentral del av menneskers liv. Folk har samlet seg i templer, moskeer og kirker for å få trøst, samhold, ro og svar på essensielle spørsmål om livet. Og ikke minst for å føle seg nær Gud. I vårt sekulære samfunn har kirken mistet mer […]

by × 17. oktober 2014 ×
Illustrasjon: Ida Uppstrøm Berg

Ritualer uten gud

Ritualer brukt til å markere spesielle hendelser i livet er viktig for mange mennesker, og disse er ofte sterkt forbundet med religion. Ikke-religiøse ritualer kan derfor virke meningsløse for noen. 

by × 14. oktober 2014 ×
Foto: Lars Hammar

Religiøs og lykkelig?

  Når døden er meningsløs, blir også livet meningsløst. Dette er Max Webers pessimistiske beskrivelse av det moderne mennesket i essayet Vitenskap som yrke.

by × 1. oktober 2014 ×