Post Tagged with: "samfunnsvitenskap"

I kafeen på Ås stasjon. Fra venstre: Ellen Eriksen, Erlend M. Aas, Sofie Tanum. Foto: Erlend M. Aas.

Et fugleperspektiv på bakken

  I attføringsbedriften Follo Futura jobber det for tiden fem sosiologer. Vi snakket med tre av de som nylig leverte fra seg masteroppgaven i sosiologi og tatt det for mange lange steget fra Blindern til arbeidslivet.

by × 31. juli 2014 ×
Foto: Corinna Spencer

Omtale: Kausalitet i samfunnsvitenskapene

  Både i Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) og Sosiologi i dag (SiD)  har det i høst vært egne temautgaver om kausalitet i samfunnsvitenskapene. Problemet med å bestemme hva som er årsak og virkning i de sammenhengene vi observerer har lenge vært en av de store metodologiske utfordringene innen vår vitenskapsgren. […]

by × 3. april 2014 ×
Darwin som brobygger mellom C.P. Snows to kulturer

Darwin som brobygger mellom C.P. Snows to kulturer

Kan Charles R. Darwins teori om naturlig evolusjon bidra til å bygge ned barrierene mellom natur- og samfunnsvitenskapene?

by × 13. mars 2014 ×
Åtte forslag til en vitenskapelig sosiologi: Min avskjed med sosiologien

Åtte forslag til en vitenskapelig sosiologi: Min avskjed med sosiologien

Hvordan kan sosiologien komme seg fra sin patologiske tilstand, ivareta de særegne vitenskapsidealene på vegne av samfunnet og gjenoppta sin rettmessige plass som «Vitenskapen om Samfunn»?

by × 16. desember 2013 ×
Tverrfaglige utfordringer og akademisk dannelse

Tverrfaglige utfordringer og akademisk dannelse

Et overordnet mål med universitetsutdanningen er at den skal fremme akademisk dannelse og god vitenskapsforståelse. Breddeuniversiteter har et spesielt ansvar for å tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid. Evnen til tverrfaglig samarbeid utgjør en nyttig kompetanse både innenfor forskning og i arbeidslivet, samt bidrar til å sikre demokratisk kontroll på den vitenskapsdrevne […]

by × 30. mai 2013 ×