Post Tagged with: "ulikhet"

«I feel honored, I feel part of the elite»

«I feel honored, I feel part of the elite»

Gikk mailen om klasse- og eliteseminaret med Jeremy Schulz deg hus forbi? Fortvil ikke, den taletrengte amerikaneren var mer enn villig til å ta en prat med oss.

by × 21. januar 2018 ×
Min Doktoravhandling: Ulikhet og helse

Min Doktoravhandling: Ulikhet og helse

Har privatisering og markedsreformer i Kina bidratt til mer inntektsulikhet? Hvordan har økende ulikhet påvirket folks fysiske og mentale helse i landet med verdens største befolkning?

by × 20. september 2017 ×
Det moderne slaveriet

Det moderne slaveriet

Trodde du slaveriet ble avskaffet på 1800-tallet? Da er du sannsynligvis ikke klar over at du muligens har over 40 slaver som jobber for deg. 

by × 13. august 2016 ×
Figur 1: Årlige pensjonsutbetalinger for persentiler med ulike kombinasjoner av kjønn og delingstall. Grunnlagsdata fra SSB.

Tidlig pensjon, kjønn og ulikhet

Menn tjener i gjennomsnitt mer enn kvinner, og får derfor i snitt mer i pensjon. Men hvor mye mer får de? Og hvor mye bidrar pensjonssystemet til å utjevne forskjellene?

by × 12. februar 2016 ×
Kan man snakke om et statushierarki i dagligvarebransjen? Foto: Heather Buckley

Organisatorisk ulikhet

Grunnleggende sett handler begrepet sosial ulikhet om skjevheter i mellommenneskelige relasjoner. Finnes ulikhetsbegrepet i relasjoner mellom organisasjoner?

by × 18. februar 2015 ×
Selv om Danmark og Grønnland har de samme fargene på flagget så er symbolene ulike. Der Danmark har et kors har Grønnland en sol - en god illustrasjon på nasjonene - like, men ulike. Foto: Liv Gyllensten Alvestad

Flate dansker

Grønlendere og dansker er ulike, blir jeg fortalt. Dansker blir formet av det flate, lille landet Danmark og blir med det et annerledes folk enn grønlenderne, dels uegnede til å styre den store øya. Denne formen for uttalt ulikhet forteller mye om hvordan etnisk identitet defineres.

by × 2. februar 2015 ×
Foto: Louish Pixel/Flickr

Den «Nye» nordiske modellen?

En omtale av artikkelen Self-Made Wealth or Family Wealth? Changes in Intergenerational Wealth Mobility. Social Forces 2014.

Bilde: Warner Bros. Pictures

Klasse og ulikhet: En introduksjon

Sosial ulikhet har lenge vært et av de mest sentrale spørsmålene i sosiologien. Spesielt sentralt har klassebegrepet stått, ikke minst siden Karl Marx. Noe av grunnen til det kan være at klassebegrepet knytter an til moderniteten – nærmere bestemt kapitalismen som samfunnsform. Det er med andre ord en utpreget moderne […]