Post Tagged with: "Utdanning"

Illustrasjon: Katja Henriksen Schia

Til jobbsøkeren

Er du snart ferdig å studere og kjenner på jobbsøker-presset? Her er en liten fortelling til deg. Lykke til i sumpen!

by × 7. februar 2018 ×
Høyskolen eller universitetet?

Høyskolen eller universitetet?

En nær beretning om eget utdanningsvalg preget av fordommer.

by × 6. mars 2017 ×
Utdanning som straff

Utdanning som straff

Med utgangspunkt i den norske sosiologen og kriminologen, Nils Christie sin bok Små ord for store spørsmål vil denne teksten komme med en kritisk innfallsvinkel til det norske skolesystemet.

by × 29. september 2016 ×
Ordenes makt

Ordenes makt

Ords sammensetting og betydning kan være makt, men ligger egentlig makten i ordene, eller er det hos personene som formulerer dem?

by × 25. februar 2016 ×
Illustrasjon: Simen Østad

Skolens makt som sosialiseringsagent

Skolen er et samfunn i samfunnet. På mange måter blir skolen stående alene som sosialiseringsagent. Den har makt til å forme den oppvoksende slekt etter eget ønske.

by × 28. januar 2016 ×
Illustrasjon: Freepik

Hva skal jeg bli når jeg blir stor? En kvalitativ studie fra Groruddalen

Denne masteroppgaven handler om tiendeklassinger og hvordan de planlegger fremtiden sin. Hvilke fremtidsplaner har ungdommene, hvem har påvirket disse og hvordan har de tenkt å gjennomføre disse? Hvilken betydning har venner og familie her? 

by × 21. januar 2016 ×
KAMPANJEN: #Engangvarjegflyktning startet i Danmark og ble senere tatt opp i Norge. Alle foto: Karoline Marie Aakenes

#Engangvarjegflyktning, nå er jeg som folk flest

Unndras utlendinger muligheten til å virke som ressurs i samfunnet ved at utdanningssystemet ikke belønner dem på bakgrunn av deres prestasjoner – men på bakgrunn av deres bakgrunn?

by × 3. november 2015 ×
«Hvorfor gidde å studere, jeg er en utlending»

«Hvorfor gidde å studere, jeg er en utlending»

Det foreligger et utdanningsgap blant de med minoritetsbakgrunn. Det viser seg at mange enten begynner på høyere utdanning eller så foreligger det høyt frafall.

by × 6. mars 2015 ×