Post Tagged with: "vitenskapsteori"

Åtte forslag til en vitenskapelig sosiologi: Min avskjed med sosiologien

Åtte forslag til en vitenskapelig sosiologi: Min avskjed med sosiologien

Hvordan kan sosiologien komme seg fra sin patologiske tilstand, ivareta de særegne vitenskapsidealene på vegne av samfunnet og gjenoppta sin rettmessige plass som «Vitenskapen om Samfunn»?

by × 16. desember 2013 ×
En fornuftens kritikk av fenomenologien

En fornuftens kritikk av fenomenologien

Fenomenologien er ubrukelig for samfunnsvitenskapene fordi vitenskap og fenomenologi er forankret i to vidt forskjellige filosofiske utgangspunkt. Jeg vil trekke på sosialantropologien for å eksemplifisere hva som kan skje i vitenskapelige disipliner der filosofiske tankesystem med motsettende fundament får fotfeste. Det råder et etnosentrisk kompleks innenfor sosialantropologien. En rettmessig frykt, […]

by × 5. juni 2013 ×
Subjektivitet. Vitenskapens akilleshæl eller grunnstein?

Subjektivitet. Vitenskapens akilleshæl eller grunnstein?

Er det rom for det subjektive innen vitenskap?

by × 21. mai 2013 ×
Ved vitenskapens grense

Ved vitenskapens grense

Hvor går grensene for vitenskapen og hva er vitenskapelig relevant? Der noen mener det ikke finnes noen særegen vitenskapelig metode (Chalmers 1999), vil jeg fastholde at vitenskapen skiller seg fra andre former for kunnskapservervelse på særlig to måter: 1) I kraft av kunnskapens argumentative struktur, og 2) via idealet om […]

by × 8. mai 2013 ×