Post Tagged with: "Weber"

Melissa Benn hevder at gapet mellom privatskolene, som utdanner de rike, og statsskolene, som utdanner resten, aldri har vært større. Illustrasjon: Eline Schjoldager Jørgensen

Utdanningsskillet i Storbritannia

I Storbritannia utmerker klassene og klasseforskjellene seg tydeligere enn noe annet sted i den vestlige verden, samtidig har de den laveste sosiale mobiliteten. Dette kommer også tydelig fram innenfor utdanning.

by × 7. desember 2014 ×
Bilde: Warner Bros. Pictures

Klasse og ulikhet: En introduksjon

Sosial ulikhet har lenge vært et av de mest sentrale spørsmålene i sosiologien. Spesielt sentralt har klassebegrepet stått, ikke minst siden Karl Marx. Noe av grunnen til det kan være at klassebegrepet knytter an til moderniteten – nærmere bestemt kapitalismen som samfunnsform. Det er med andre ord en utpreget moderne […]

Foto: Lars Hammar

Religiøs og lykkelig?

  Når døden er meningsløs, blir også livet meningsløst. Dette er Max Webers pessimistiske beskrivelse av det moderne mennesket i essayet Vitenskap som yrke.

by × 1. oktober 2014 ×